Защо да изберем орален хирург?

Доверяването на какъвто и да е вид хирургична процедура на лекар, с когото не сте запознат, е решение, което не трябва да се приема с лека ръка.

Оралният хирург е официално обучен специалист. Всички зъболекари, независимо дали са общи или специалисти, прекарват 6 години в университет, получавайки степен лекар по дентална медицина. Оралният хирург прекарва допълнителни 4 години напреднало обучение след денталния университет в болнична среда. След денталния университет, оралните хирурзи завършват минимум 4 години в болнични програми за хирургична специализация, където заедно с медицинските специалисти се обучават по вътрешни болести, обща хирургия и анестезиология, като същевременно прекарват време в спешна медицина, пластична хирургия и оториноларингология. Обучението им се фокусира почти изключително върху костите, кожата и мускулите на лицето, устата и челюстите.

Защо да изберем орален хирург?

Оралният хирург се фокусира основно върху извършването на хирургични процедури.

Тези процедури включват следното:

Чрез обширно хирургично обучение оралните хирурзи също са изложени на широк спектър от усложнения, които могат да възникнат при извършване на различните дентални хирургични процедури. Докато общопрактикуващият зъболекар може да се чувства комфортно при извършване на стоматологична хирургична процедура върху вас, същият зъболекар може да не се чувства удобно да управлява усложнения, възникващи в резултат на тази процедура. Оралният хирург винаги ще може или да избегне, или да се справи с усложненията, произтичащи от операция, която извършва.

В крайна сметка решението ви да посетите орален хирург се основава частично на препоръката на вашия общ зъболекар, но също така и на вашата увереност в това, че виждате лице, което ежедневно извършва процедурата, от която се нуждаете. Избирайки орален хирург, вие избирате да видите някой, който е преминал строго специализирано обучение и има дългогодишен опит в извършването на процедурата, от която се нуждаете и опит в лечението на усложнения, които могат да възникнат.