Рентгенови зъбни снимки

Рентгенови зъбни снимки

Орално хирургичната и стоматологична практика на Найденов Дентал, предлага модерни техники за рентгенови изображения, за по-добро и прецизно ориентиране в денталните и хирургични процедури.

Какво е зъбна снимка?
Зъбната снимка е рентгеново изображение, което показва състоянието на един, няколко или всички зъба в устната кухина. Използва се рентгенов апарат и сензор, върху който се проявява изображението.

Цел на зъбните снимки
Рентгеновата снимката, която се прави на част от устната кухина, има за цел да даде яснота за това какъв точно е проблемът.
С тях може да постигнем ранно откриване на стоматологични проблеми, а оттам да се пристъпи към по-лесно, лечение. Затова е важно да не подценяваме ролята на зъбните снимки за стоматологичното ни здраве, както и съветите на денталния специалист, който ни насочва към тях.

Кога зъбната снимка е задължителна?

Рентгенови зъбни снимки

В някои случаи рентгеновата снимка е задължителна част от лечението. Такива са:

  1. Кореновото лечение – тогава снимка се прави в началото, при запълването на каналите и след края на лечението, за да се установи дали каналите са запълнени по възможно най-добрия начин.
  2. Преди вадене на мъдреци – панорамната снимка дава ясен поглед върху състоянието на мъдреците, които все още не са избили на повърхността. Те често са ретинирани и не могат да си пробият път през челюстта. Затова е от съществено значение преди да се пристъпи към ваденето на мъдреците да се направи снимка или 3D изображение, което показва тяхното точно разположение.
  3. Дентална имплантология – Рентгеновите снимки, в частност 3D-СВСТ зъбния скенер, са неизменна част от процедурите по поставяне на импланти. В хода на лечението се налага те да се правят различен на брой пъти, за да се добие ясна представа за състоянието на челюстта, както и за ефекта от процедурите.
  4. Ортодонтия – Панорамните снимки показват ясно разположението на зъбите в устната кухина и са неизменна първа стъпка към насрочване от правилното лечение при първичния преглед.
Рентгенови зъбни снимки

Вредни ли са зъбните снимки

Тук всичко зависи най-вече от честотата, на която се правят те. Но облъчването при най-честите сегментни снимки е напълно минимално и не съществува риск от облъчване и вреди за здравето, дори ако ни се наложи да направим повече от една в рамките на няколко дни.

В редки случаи се налагат чести панорамни снимки. Ако се подлагаме на ортодонтско лечение или поставяне на импланти, самият процес на работа вероятно ще ги изисква през няколко месеца, което е достатъчно дълъг период, за да не съществува реален риск.

При бременни е добре рентгеновите снимки (не само тези на зъбите, а като цяло), да се правят само в крайна нужда. При децата е добре рентгеновите снимки да се правят на по-голям период от време, защото те са по-чувствителни на облъчването.

Преценка на лекаря

Стоматологът е този, които ни казва имаме ли или не нужда от зъбна снимка. Опитните специалисти не оставят нищо на случайността, а рентгеновата снимка е необходимата гаранция, на която се разчита в редица случаи.

Дигитализация

И при зъбните снимки, както и в много други области на стоматологията, а и на медицината като цяло, дигитализацията води до по-добро качество на услугата и по-добър резултат от нея.

Модерната рентгенова техника позволява много по-голяма детайлност на изображението, която е от полза за разчитащия я стоматолог. При дигиталните снимки не е за подценяване и улеснението за пациента, защото те се предават и съхраняват на дигитален носител.

Запази час

Loading...