3D зъбен скенер - СВСТ

3D Рентгенов Скенер

Сканирането с компютърна томография (CT) е неинвазивно медицинско изследване, което използва специално рентгеново оборудване, за да създаде множество изображения или картини от вътрешната страна на тялото и компютър, който да ги обедини в изгледи в напречно сечение на изследваната област.

Традиционните панорамни рентгенови снимки, осигуряват само ограничен двуизмерен изглед. Въпреки че могат да показват височината и контура на челюстната кост, те не дават никаква индикация за костната ширина и плътност и могат да изкривят местоположението на важни структури като долния алвеоларен нерв и максиларните синуси.

Нашите съвременни зъбни CBCT изображения добавят забележителна прецизност по отношение на зъбните импланти и третата моларна хирургия. Премахват се предположенията по време на поставянето на зъбни импланти и даваме възможност за по-безопасно изваждане на мъдреците. Този бърз и безопасен диагностичен образ създава подобни на живите триизмерни изгледи на устата, които позволяват на нашия хирург да определи преди операцията дали пациентът е кандидат за имплантиране.

С 3D изображенията ние продължаваме с увереност, знаейки количеството кост, което пациентът има, разстоянието до алвеоларния нерв, разстоянието до максиларния синус и точните ъгли за разполагане на импланта (ите) на пациента.

ЗАЩО МИ ТРЯБВА CBCT 3D СКАНИРАНЕ?

CBCT изображението се използва, когато пациентите се оценяват за сложни планове за лечение на импланти и случаи, включващи по-трудните екстракции на трети молари, ендодонтска проходимост и други. Колкото повече информация имат нашите специалисти за анатомията на устата на пациента преди манипулацията, толкова по-добър е дългосрочният резултат.

Важните измервания, които трябва да знае хирургът, включват:

  • ширината, височината и плътността на билото на челюстната кост
  • разстоянието до максиларните синуси, за да се оцени възможността за имплантиране и потенциалната необходимост от костно присаждане преди поставяне на импланта.
  • точното положение на алвеоларния нерв също може да бъде определено, за да се намали рискът от увреждане на нервите и да се оцени цялостната осъществимост на поставянето на импланта.

Зъбното CBCT изображение може също да помогне да се визуализира местоположението на нервите преди изваждането на мъдрец. Чрез сканиране може с абсолютна точност да се определи бройката и размерите на кореновите канали при лечение на зъб, което да увеличи значително шансовете за излекуването му.

3D Рентгенов Скенер

БЕЗОПАСНОСТ

Лъчението, използвано в нашия високо напреднал CBCT скенер, е значително по-ниско, отколкото при конвенционалното CT сканиране.

КАКВО ТРЯБВА ДА ОЧАКВАМ ПРЕДИ ДЕНТАЛНО CBCT ИЗОБРАЖЕНИЕ?

Това специализирано CT изображение не се покрива от здравните осигуровки. Ако вашият общ зъболекар или ортодонт ви е предоставил шаблон или апаратче, който да носите по време на сканирането, моля, уверете се, че носите шаблон или апаратчето със себе си, за да бъде използвано по време на изследването. Отстранете всички подвижни протези, бижута и очила, които могат да попречат на сканираната област.

КАКВО ТРЯБВА ДА ОЧАКВАМ ПО ВРЕМЕ НА НАПРАВАТА НА CBCT?

Стоматологичното CBCT сканиране не изисква контрастно инжектиране и целият изживяване отнема около пет минути. Лекарят ще разположи тялото ви така, че захапващата повърхност на зъбите ви да е успоредна на равнината на CT сканиране. Нормалното дишане е приемливо, но за вас е важно да останете много неподвижни.

КАКВО ТРЯБВА ДА ОЧАКВАМ СЛЕД НАПРАВАТА НА CBCT?

Няма ограничения след извършване на СТ и можете да възобновите нормалните си дейности. След прегледа на сканирането, резултатите ще предоставят на нашия хирург ценни данни от решаващо значение за успеха на вашата операция. Тези изображения ще бъдат обсъдени и с вашия зъболекар, за да се осигури максимален успех на плана за лечение. Изследването се получава в дигитален формат.

Запази час

Loading...